Col·laboracions i convenis

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa duta a terme pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona, que tenen l'objectiu de permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats professionals.

Les empreses o institucions públiques o privades que estiguin interessades a acollir alumnes en pràctiques han de presentar un projecte formatiu adient al coordinador de pràctiques externes, que les analitzarà i decidirà si són adequades o no per a l'ensenyament. Finalment, es formalitzarà  la col·laboració mitjançant la signatura d'un conveni de pràctiques amb la UB.

Si voleu col·laborar en la formació de nous professionals del sector de les arts, el disseny o la conservació-restauració heu de posar-vos en contacte amb els diferents coordinadors de cadascun dels ensenyaments que ofereix la Facultat de Belles Arts:

Feina UB

El programa Feina UB de la Universitat de Barcelona busca afavorir la relació empresa-Universitat. Posa a l'abast de les empreses els estudiants i titulats amb uns perfils professionals adaptats als canvis constants que experimenta el mercat laboral.

Mitjançant l'aplicació FeinaUB les empreses poden, de manera senzilla i automatitzada, accedir als serveis de Borsa de Treball (publicació d'anuncis, autoselecció i selecció de personal) i convenis de pràctiques.

Comparteix-ho: