Serveis

serveis TIC

La Facultat de Belles Arts posa a disposició de tots els seus membres un conjunt de serveis i equipaments de suport a l’estudi, la docència i la recerca a fi de permetre que aquests col·lectius desenvolupin l’activitat universitària de manera òptima.

Alguns exemples d’aquests serveis són les aules d’informàtica, equipades per a l’ús del professorat, de l'alumnat i del personal d’administració i serveis de la Facultat; la biblioteca, amb fons bibliogràfics de suport als programes docents i de recerca de la Facultat; o altres espais, com ara el laboratori de fotografia o el Lab-Media.

Comparteix-ho: