Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.
Membres de la Comissió

* La Comissió de Qualitat del Centre estarà formada per les Comissions d'Avaluació Interna de Grau i Màster segons aprovació en Junta de Facultat del 16 de desembre del 2014

 • Degana: M.Dolors Tapias Gil
 • Vicedegana de Recerca, Doctorat i Postgraus: Laura Baigorri Ballarín
 • Vicedegana de Relacions Internacionals i estudiants: Gema Campo Francés
 • Cap d’Estudis en representació del grau en Belles Arts: Quim Cantalozella
 • Coordinador Grau en Conservació- Restauració de Béns Culturals: Salvador García Fortes
 • Coordinadora Grau en Disseny: Eugeni Boldú Montoro
 • Coordinadora del Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració: Cristina Ruiz Recasens
 • Coordinador del Màster en Disseny Urbà (Art, Ciutat i Societat): Antoni Remesar Betlloch
 • Coordinador del Màster en Creació Artística Contemporània: Enric Tormo
 • Coordinador del Màster en Producció i Recerca Artística: Josep Montoya Hortelano
 • Administradora de Centre: Purificación Aguilera
 • Cap de Secretaria: Glòria Durany
 • Responsable web del Centre: Dolores Pulido León
 • Estudiant: Uxia Larrosa
Comparteix-ho: