Pla Director

EPla director de la Facultat de Belles Arts defineix les línies d’actuació estratègiques de la Facultat. Aquest document està complementat amb la política i objectius de qualitat de la Facultat i els compromisos que s’hi inclouen.

Les línies de gestió transversals i específiques per donar resposta a les necessitats dels grups d’interès principals de la Facultat (PDI, PAS i estudiants).

El Pla Director de la Facultat de Belles Arts està dividit en nou àmbits:

  1. Àrea Acadèmica
  2. Àrea de Recerca i Transferència
  3. Àrea de Qualitat
  4. Internacionalització
  5. Responsabilitat, Participació i Compromís
  6. Comunicació
  7. Personal Docent i Investigador
  8. Personal d’Administració i de Serveis
  9. Infraestructures

Aquest document va ser aprovat per la Junta de Facultat el 21 de desembre de 2021. Comprèn el període del 2021-2025.

Pla Director de la Facultat de Belles Arts