Comissió de Qualitat

 • Presidenta: M. Dolors Tapias Gil
 • Secretària: Glòria Durany Boixados
 • Cap d'Estudis: Joaquim Cantalozella Planas
 • Delegada de l'equip deganal per la qualitat: Eva Figueras Ferrer
 • Vicedegana Doctorat, Recerca i Màsters: Laura Baigorri Ballarin
 • Vicedegana Relacions Internacionals: Gema Campo Frances
 • Coordinador Grau en Disseny: Eugeni Boldú Montoro
 • Coordinadora Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals: Ana Nualart Torroja
 • Coordinació de Màsters Universitaris:                 

Fernando Herraiz Garcia
Àngels Viladomiu Canela
Marta Oriola Folch
Antoni De Padua Remesar Betlloch

 • Administradora: Purificación Aguilera Lopez
 • Tècnica de qualitat del centre: Lorena García García
 • Responsable web del Centre: Dolores Pulido León
 • Estudiant