Comissió Econòmica

En aquesta comissió es tractaran els temes d'economia del centre així com els relacionats a espais i obres, per tant es suprimeix la comissió d'espais i obres. Si es tracten aspectes d'espais i d'aules es convidaran al Cap d'estudis i al tècnic logístic
  • Presidenta: M. Dolors Tapias
  • Secretària: Purificación Aguilera
  • Director del Departament AVD: Eloi Puig
  • Director del Departament ACR: Jaume Ros Vallverdú
  • Vicedegà de Cultura: Manuel Aramendia
  • Vicedegana de Recerca, Doctorat i Postgraus: Laura Baigorri
  • Vicedegana de Relacions Internacionals i Estudiants: Gema Campo
  • Secretària de Facultat: Eva Figueras
  • 1 PAS:
  • Estudiant