Consell d'Estudis

Composició

1 coordinador/a del grau de Belles Arts (cap d'estudis)
1 coordinador/a del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals
1 coordinador/a del grau de Disseny
1 membre de la secció d’Art i Cultura Visual
1 membre de la secció de Disseny
1 membre de la secció de Processos Artístics i Edició
1 membre de la secció de Produccions d’Art Contemporani
1 membre de la secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni
1 membre de la secció de Creació Artística i Pintura
1 membre de la secció d’Escultura i Creació
1 membre de la subunitat d’Història de l’Art
1 membre del PAS
8 representants d'alumnes del grau de Belles Arts
1 representant d'alumnes del grau de Disseny 
1 representant d'alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

Professorat i PAS

Joaquim Cantalozella Planas (coordinador del grau de Belles Arts, cap d'estudis, secció de Processos Artístics i Edició)
Manuel Iglesias (coordinador del grau de Conservació-Resturació, secció de Dibuix, Ciutat i Patrimoni)
Eugeni Boldú Montoro (coordinador del grau de Disseny, secció de Disseny)
Núria Ricart (secció Dibuix, Ciutat i Patrimoni)
August Roig (secció de Creació Artística i Pintura)
Mar Redondo Arolas (secció d’Art i Cultura Visual)
Albert Valera (secció de Produccions d’Art Contemporani)
Laura Mercader (subunitat d'Història de l'Art)
Eulàlia Grau (secció d’Escultura i Creació)

 

Alumnat

 

 

Secretari: August Roig Comamala

Dr. Joaquim Cantalozella i Planas 
capest-bellesarts@ub.edu
Tel. +34 93 403 37 05

Horari de visita concertada: dimarts, de 10 a 13 h i de 15 a 16 h (sec.ba@ub.edu)

 

Funcions

  1. Presidir el Consell d'Estudis i encarregar-se que dugui a terme les seves funcions.
  2. Informar la Junta de Facultat i els departaments participants de l'ensenyament de Belles Arts sobre els acords presos pel Consell d'Estudis.
  3. Resoldre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris generals establerts per la Comissió Acadèmica.
  4. En acabar cada període lectiu, informar la Junta de Facultat o la Comissió Acadèmica sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i planificació docents.

Comparteix-ho: