Consell d'Estudis

Composició

1 coordinador/a del grau de Belles Arts (cap d'estudis)
1 coordinador/a del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals
1 coordinador/a del grau de Disseny
1 membre de la secció d’Art i Cultura Visual
1 membre de la secció de Disseny
1 membre de la secció de Processos Artístics i Edició
1 membre de la secció de Produccions d’Art Contemporani
1 membre de la secció de Dibuix, Ciutat, Patrimoni
1 membre de la secció de Creació Artística i Pintura
1 membre de la secció d’Escultura i Creació
1 membre de la subunitat d’Història de l’Art
1 membre del PAS
8 representants d'alumnes del grau de Belles Arts
1 representant d'alumnes del grau de Disseny 
1 representant d'alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

Professorat i PAS

Marta Negre Buso (Cap d'estudis del grau de Belles Arts)
Anna Nualart Torroja (Cap d'estudis del grau de Conservació-Resturació, secció de Dibuix, Ciutat i Patrimoni)
Oriol Moret Viñals (Cap d'estudis del grau de Disseny)
Jaume Fortuny (secretari, secció Dibuix, Ciutat i Patrimoni)
August Roig Comamala (secció de Creació Artística i Pintura)
Mar Redondo (secció d’Art i Cultura Visual)
Albert Valera (secció de Produccions d’Art Contemporani)
Laura Mercader (subunitat d'Història de l'Art)
Eulàlia Grau (secció d’Escultura i Creació)
Roger Sansi Roca (departament d'Antropologia Social)
Nuria Jornet Benito (departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)
Jordi Mele Carne (departament d'Economia)
Josep M. Gurt Esparraguera (departament d'Història i Arqueologia)
Glòria Durany Boixadós (PAS)

Alumnat (vacant)

Marta Negre Buso 

ce.belles.arts@ub.edu 

Tel. +34 93 403 37 05

Horari de visita concertada: dimarts, de 10 a 13 h i de 15 a 16 h (sec.ba@ub.edu)

 

Funcions

  1. Presidir el Consell d'Estudis i encarregar-se que dugui a terme les seves funcions.
  2. Informar la Junta de Facultat i els departaments participants de l'ensenyament de Belles Arts sobre els acords presos pel Consell d'Estudis.
  3. Resoldre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris generals establerts per la Comissió Acadèmica.
  4. En acabar cada període lectiu, informar a la Junta de Facultat o a la Comissió Acadèmica sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i planificació docents.

Comparteix-ho: