Deganat

Les Facultats són unitats de gestió a les que es vinculen els Ensenyaments administrativament i organitzativament quant a la fixació de plans d'estudi.

L'equip de deganat de la Facultat de Belles Arts, encarregat de la gestió de la Facultat en els seus aspectes d'organització i funcionament, està actualment format per:

Fulls informatius

Comparteix-ho: