Junta de Facultat
Composició
  • Membres de Professorat Funcionari dels Cossos Docents Universitaris: 25 (51%)
  • Membres del Personal Docent i Investigador No Funcionari: 5 (9%)
  • Membres dels Estudiants (exclosos els de doctorat): 15 (30%)
  • Membres del Personal d'Administració i Serveis: 5 (10%)
Membres docents permanents

Eugènia Agustí Camí
Laura Baigorri Ballarin
Lino Cabezas Gelabert
Gema Campo
Joaquim Cantalozella
Mercè Casanovas Aleix
Josep Cerdà Ferré
Antònia Coll Florit
Bibiana Crespo Martín
Ascensión García García
Lídia Górriz Nicolás
Núria Gual Solé
Fco. Javier Lozano Vilardell
Roser Masip Boladeras
Josep Montoya Hortelano
Eloy Puig Mestres
Mar Redondo Arolas
Antoni Remesar Belloch
Jaume Ros Vallverdú
M. Dolors Tapias Gil
Albert Valera García
Joan Valle Martí
Alícia Vela Cisneros
Antònia Vila Martínez
Àngels Viladomiu Canela

Montserrat Carreño Delgado
Montserrat López Paez
Marta Negre Busó
Oscar Padilla Macho
Raquel Pelta Resano

Ruben Campos López
Adela Carrasco Cruz
Àngels González Arribas
Mar Llop Padilla
Dolores Pulido León

Marta Rosell Chust
Marta Serrat Marrón
Guillermo Malinowski Formento
Alicia Santamaria Binimelis
David Calle Canyadell
Roser Rigol Mateu
Andrea Olaitz
Laia Dalmases González
Lucas Vico Stenderup
Uxía Larrosa Villanueva
Oriol Moreno Megias
Sara Cabo Moreno
Teresa Renau Molés
Adriana Obdulia Martín
Aleix Guitart Segura

  • Cap de Secretaria: Dolors López Godal
  • Administradora de Centre: Purificación Aguilera López
  • Cap Departament Arts i Conservació-Restauració: Rosa Vives Piqué
  • Cap Dept. d'Història de l'Art: M. Rosa Terés Tomàs
  • Cap Biblioteca de Belles Arts: Mònica Arenas Ortigosa

Comparteix-ho: