Pla Director de la Facultat

El present Pla Director reflecteix els objectius plantejats per l'actual equip deganal des de la seva presa de possessió el 12 de novembre del 2019 i presenta els objectius estratègics i de qualitat de la Facultat de Ciències de la Terra per al període 2019-2023, els quals estan alineats amb les línies estratègiques de la Universitat de Barcelona (UB). D'aquest pla es va informar i aprovar a la Junta de Facultat de 15 de desembre del 2022.

El Pla Director està dividit en nou àrees que descriuen els objectius i les accions que han de dirigir l’actuació del centre en els propers anys:

Àrea 1: Acadèmica

Àrea 2: Recerca i transferència de coneixement

Àrea 3: Edifici, infraestructures i seguretat Qualitat

Àrea 4: Qualitat

Àrea 5: Igualtat i sostenibilitat

Àrea 6: Informació pública i imatge

Àrea 7: Alumnat i col·lectiu d’egressats/des

Àrea 8: Personal d’Administració i Serveis

Àrea 9: Personal Docent i Investigador

Pla Director de la Facultat de Ciències de la Terra

El Pla Director té associats uns indicadors estratègics per valorar el compliment dels objectius previstos. Aquests indicadors formen part del Quadre de Comandament  juntament amb els indicadors provinents dels processos i de la revisió del SAIQU.

Comparteix-ho: