Política de Qualitat

La Facultat de Ciències de la Terra manifesta en la seva Política de Qualitat, actualitzada i aprovada en Junta de 15 de desembre de 2022, el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió, tot seguint els objectius de qualitat de la Universitat de Barcelona i les especificitats que li són pròpies.

 

La Facultat entén que la qualitat és un factor clau per aconseguir que el seu alumnat, titulats/des, personal acadèmic, d'administració i serveis, adquireixin les competències necessàries per situar-los al nivell d’excel·lència que exigeix la Universitat i la societat.

La Facultat ha de ser un centre docent i de recerca de referència i qualitat reconegudes en l’àmbit de les Ciències de la Terra. Els òrgans de govern de la Facultat es comprometen a utilitzar tots els recursos que tinguin a l’abast per assolir els objectius de qualitat descrits en el Pla Director del període 2019-23.

 

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en àrees específiques (acadèmica, recerca i transferència, i edifici, seguretat i infraestructures), àrees transversals (qualitat, igualtat i sostenibilitat, informació pública i imatge) i grups d’interès (PDI, PAS i alumnat).

La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui garant del seguiment i compliment dels objectius anteriors, així com de la millora continuada de la qualitat.

 

Històric de Política i objectius de Qualitat

Política i objectius Facultat de Geologia, 24 de febrer de 2010.

Política i objectius de la Facultat de Ciències de la Terra, 22 de juliol de 2020.

 

Comparteix-ho: