Comissió de Qualitat

Presentació

 

La Comissió de Qualitat del centre va ser creada el 28 de gener de 2010 amb l'encàrrec de la Junta de Facultat, de 24 de febrer de 2010, de ser garant del seguiment i compliment dels punts descrits en el document de Política i Objectius de Qualitat de la Facultat, així com de la millora continuada de la qualitat. La composició de la Comissió de Qualitat es regeix pel que diu l'Art. 28.1 del Reglament de la Facultat.

 • Dra. Gemma Alías (Presidenta), vicedegana de Qualitat
 • Dr. Jaume Bordonau, cap d'Estudis del Grau de Geologia
 • Dr. Galderic Lastras, cap d'Estudis del Grau de Ciències del Mar
 • Dra. Anna Martí, coordinadora del Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris
 • Dra. Neus Otero, coordinadora del Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics
 • Dr. Joaquim Farguell i Dr. Enrique Gómez-Rivas, coordinadors del màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua
 • Sra. Eva Levshakova, alumna del grau de Geologia
 • Sr. Simón Campos Celada, cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència
 • Sra. Nekane García (Secretària),  Tècnica de Qualitat de la Facultat

La Comissió de Qualitat té com a funcions:

 1. elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
 2. elaborar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) del centre,
 3. donar suport i garantir la qualitat en tots els processos relacionats amb la qualitat dels programes formatius implantats, i
 4. informar sobre els processos a tots els col·lectius d’interès.

Comparteix-ho: