Manual de Qualitat

La Facultat de Ciències de la Terra ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del centre com a document bàsic en el que es descriuen les línies mestres del sistema intern de garantia de la qualitat (SAIQU) de la Facultat, que conte, a més, una presentació del centre i una explicació sobre la seva organització i responsabilitats. Aquest Manual ha estat elaborat per la comissió de Qualitat i l'equip deganal.

Manual de Qualitat de la Facultat de Ciències de la Terra.

 

Comparteix-ho: