Comissió de Divulgació

Presentació

La Comissió de Divulgació té com a finalitat organitzar la informació relacionada amb la difusió de les activitats organitzades en la Facultat de Ciències de la Terra en diversos mitjans de comunicació: web, pantalles digitals i xarxes socials.

  • Dra. Gemma Alías (Presidenta),
  • Dr. David Amblàs
  • Dra. Marta Guinau
  • Dra. Elisabet Playà
  • Sra. Rosa M. Peris (Secretària),
  • Dra. Cristina Vilanova
  • Sr. Guillem Viñolas