Deganat

Presentació

El deganat constitueix la direcció de la Facultat i està format pel Degà, la vicedegana Acadèmica, el vicedegà d'Economia i Recerca, la vicedegana de Qualitat i el Secretari acadèmic. Se li pot adreçar qualsevol consulta relativa a l'organització i el funcionament de la Facultat. Les visites amb el Degà s'han de concertar prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència

Dr. Albert Soler i Gil

dg.ciencies.terra@ub.edu 
+34 934 031 340
 
 
Transparència

Currículum
Perfil ORCID
Nomenament
Adhesió al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs

Dr. Galderic Lastras Membrive

vd.ciencies.terra.academic@ub.edu 
+34 934034490
 
Transparència

Currículum
Perfil ORCID
Nomenament
Adhesió al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs

Dra. Marta Guinau Sellés

vd.ciencies.terra.recerca@ub.edu 
+34 934021110
 
Transparència

Currículum
Perfil ORCID
Nomenament
Adhesió al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs

Dra. Patricia Cabello López

vd.ciencies.terra.qualitat@ub.edu 
+34 934021375
 
Transparència

Currículum
Perfil ORCID
Nomenament
Adhesió al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs

Dra. Clàudia Abancó Martínez de Arenzana

sc.ciencies.terra@ub.edu 
 
 
Transparència

Currículum
Perfil ORCID
Nomenament
Adhesió al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs

Comparteix-ho: