Consell assessor de la facultat

El Consell Assessor és un òrgan consultiu mixt, constituït per tal d'incentivar les relacions entre l'activitat acadèmica i el món laboral i professional en els seus àmbits respectius.

Està integrat pel Degà, dos professors de la facultat de Ciències de la Terra, i fins un màxim de set representants del món professional, empresarial i institucions de la administració.

Les seves principals funcions són:

 1. Promoure la participació de la Facultat en la societat, així com la col·laboració de la societat en el finançament d'activitats de la Facultat.
   
 2. Contribuir a l'enfortiment de la implicació dels ensenyaments del centre en la realitat social.
   
 3. Totes les altres que la normativa vigent li atribueixin.
 • Membres

  Jordi Bruno. Empresa Enviros

  Albert Soler. Degà de la Facultat de Ciències de la Terra

  Antonio Domínguez. Paleoalumnes

  Mateu Esteban. Empresa Repsol

  Mariano Marzo. Catedràtic de Recursos Energètics - UB

  Néstor Moya - Associació d'Enginyers Geòlegs de Catalunya

  Ramon Pérez. President de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs a Catalunya

  Antoni Roca. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  Pere Santanach. Catedràtic de Geodinàmica Interna - UB

Comparteix-ho: