Junta de Facultat

Informació

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat i es regeix pel següent reglament intern aprovat el 31 de març de 2004 (document disponible en aquesta mateixa pàgina).

La Junta de Facultat es reuneix regularment. Tot i això, s'han creat una sèrie de comissions delegades que s'encarreguen de diferents aspectes de la vida acadèmica, investigadora i de gestió de la Facultat de Ciències de la Terra. A més, la Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la pròpia junta, així com les seves atribucions i durada.

La Junta de Facultat té constituïda una Comissió Permanent, que es reuneix i pren decisions entre Juntes de Facultat. És un òrgan delegat de la Junta de Facultat al qual s'assignen les competències relatives a la gestió ordinària de la Facultat i les funcions de suport a l'activitat del degà. És formada pels membres de l’equip deganal, els/les caps i secretaris/es de departament, els/les caps d’estudis dels graus, l’Administrador/a de Centre i el/la Cap de la Secretaria d’Estudiants i docència de la Facultat.

El 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris

El 9% d'altre personal docent i investigador

El 30% d'estudiants, inclosos els de doctorat

El 10% de personal d'administració i serveis

Dr. Albert Soler Gil, degà i president

Dra. Eulàlia Masana Closa, vicedegana Acadèmica

Dra. Gemma Alías López, vicedegana de Qualitat

Dr. Àlex Marcuello Pascual, vicedegà d'Economia i Recerca

Dr. Carles Martín Closas, secretari

Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

M. Teresa Calvet Pallàs

M. Teresa Garcia Valles

Luis Rivero Marginedas

Albert Soler Gil

Anna M.Travé Herrero

 

Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Jaume Bordonau Ibern. Cap d'estudis del Grau de Geologia

Lluis Cabrera Pérez

Eva Isabel Cacho Lascorz

Antoni Calafat Frau

Miquel Canals Artigas

Xavier Delclòs Martínez

Miguel Garcés Crespo

Marta Guinau Selles

Galderic Lastras Membrive. Cap d'estudis del Grau de Ciències del Mar

Miguel López Blanco

Alex Marcuello Pascual

Anna Martí Castells

Carles Martín Closas

Jaume Pous Fàbregas. Cap d'estudis del Grau d'Enginyeria Geològica

Pilar Queralt Capdevila

Alberto Saez Ruiz

Anna Sánchez Vidal

Laura Bayés Garcia

Patricia Cabello López

Jose Luís Casamor Bermúdez

Leopoldo David Pena González

Evgeniia Makarova

M. Teresa Camuñez Ruiz

Mercedes Bermejo Cisnero

Susana Martínez Verchili

Rosa M. Peris Vila

Montserrat Gorris Galtes, administradora de centre Biologia-Ciències de la Terra

 

Membres de la Permanent de Facultat

President: Dr. Albert Soler i Gil

Secretari: Dr. Carles Martín Closes

Vicedegana acadèmica: Dra. Eulàlia Masana Closa

Vicedegà d'Economia i Recerca: Dr. Alejandro Marcuello Pascual

Vicedegana de Qualitat: Dra. Gemma Alias López

Cap d'estudis de Geologia: Dr. Jaume Bordonau Ibern

Cap d'estudis de Ciències del Mar: Dr. Galderic Lastras Membrive

Cap d'estudis d'Enginyeria Geològica: Dr. Jaume Pous Fàbregas

Cap Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà: Dr. Miquel Canals Artigas

Secretari Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà: Dr. Josep Maria Casas Tuset

Cap Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada: Dr. Lluis Rivero Marginedas

Secretària Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada: Dra. Maite García Vallés

Administradora de Centre: Sra. Montserrat Gorris Galtes

Cap de la Secretaria de la Facultat de Ciències de la Terra: Sra. M Dolors López Godall

Comparteix-ho: