Junta de Facultat

Informació

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat i es regeix pel següent reglament intern aprovat el 31 de març de 2004 (document disponible en aquesta mateixa pàgina).

La Junta de Facultat es reuneix regularment. Tot i això, s'han creat una sèrie de comissions delegades que s'encarreguen de diferents aspectes de la vida acadèmica, investigadora i de gestió de la Facultat de Ciències de la Terra. A més, la Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la pròpia junta, així com les seves atribucions i durada.

La Junta de Facultat té constituïda una Comissió Permanent, que es reuneix i pren decisions entre Juntes de Facultat. És un òrgan delegat de la Junta de Facultat al qual s'assignen les competències relatives a la gestió ordinària de la Facultat i les funcions de suport a l'activitat del degà. És formada pels membres de l’equip deganal, els/les caps i secretaris/es de departament, els/les caps d’estudis dels graus, l’Administrador/a de Centre i el/la Cap de la Secretaria d’Estudiants i docència de la Facultat.

El 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris

El 9% d'altre personal docent i investigador

El 30% d'estudiants, inclosos els de doctorat

El 10% de personal d'administració i serveis

Dr. Albert Casas Ponsati, degà i president

Dra. Teresa Calvet Pallas, vicedegana

Dr. Antonio Calafat Frau, delegat del rector (Relacions Externes i Supervisió de l'Edifici)

Dr. Miguel Garcès Crespo, delegat del rector (Economia i Recerca)

Dr. Xavier Delclòs Martínez, secretari

Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

M. Teresa Calvet Pallàs

M. Teresa Garcia Valles

Luis Rivero Marginedas

Anna Sanchez Vidal

Albert Soler Gil

Anna M.Travé Herrero

 

Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Jaume Bordonau Ibern

Lluis Cabrera Pérez

Eva Isabel Cacho Lascorz

Antoni Calafat Frau

Miquel Canals Artigas

Xavier Delclòs Martínez

Miguel Garcés Crespo

Marta Guinau Selles

Galderic Lastras Membrive. Cap d'estudis del Grau de Ciències del Mar

Miguel López Blanco

Alex Marcuello Pascual

Anna Martí Castells

Carles Martín Closas

Jaume Pous Fàbregas. Cap d'estudis del Grau d'Enginyeria Geològica i Ambiental

Pilar Queralt Capdevila

Alberto Saez Ruiz

Laura Bayés Garcia

Patricia Cabello López

Jose Luís Casamor Bermúdez

Leopoldo David Pena González

Evgeniia Makarova

M. Teresa Camuñez Ruiz

Mercedes Bermejo Cisnero

Susana Martínez Verchili

Rosa M. Peris Vila

Rosa Domènech Arnal, cap d'estudis del Grau de Geologia

Montserrat Gorris Galtes, administradora de centre Biologia-Ciències de la Terra

 

Membres de la Permanent de Facultat

President: Dr. Albert Casas Ponsati

Secretari de la Facultat: Dr. Xavier Delclòs Martínez

Vicedegana: Dra. Teresa Calvet Pallas

Delegat del rector: Dr. Miguel Garcés Crespo

Delegat del rector: Dr. Antonio Calafat Frau

Cap d'estudis de Geologia: Dra. Rosa Domènech Arnal

Cap d'estudis de Ciències del Mar: Dr. Galderic Lastras Membrive

Cap d'estudis d'Enginyeria Geològica: Dr. Jaume Pous Fàbregas

Cap Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà: Dr. Miquel Canals Artigas

Secretari Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà: Dr. Jaume Bordonau Ibern

Cap Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada: Dr. Albert Soler Gil

Secretari Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada: Dr. Lluís Rivero Marginedas

Administradora de Centre: Sra. Montserrat Gorris Galtes

Cap de la Secretaria de la Facultat de Ciències de la Terra: Sra. Rosa Maria Peris

Comparteix-ho: