Comissió de Recerca

Funcions

 1. Proposar despeses en infraestructura de recerca, suggerir-ne les prioritats i vetllar pel suport a la recerca;
   
 2. Assessorar al degà o degana i a la junta de facultat en els temes de recerca;
   
 3. Proposar la distribució de recursos assignats a la facultat pels temes de recerca i controlar-ne la gestió, d’acord amb els criteris aprovats;
   
 4. Gestionar les borses de viatges per assistència a congressos i als ajuts per la seva organització, i
   
 5. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 

 • Dr. Miguel Garcés (President)
   
 • Dra. Isabel Cacho. Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà (EPGM)
   
 • Dr. Juan José Ledo. Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà (GG)
   
 • Dr. Joaquín A. Proenza. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (CMDM)
   
 • Dra. Anna Travé. Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (GPPG)

Comparteix-ho: