Matrícula + 60 crèdits

  • MATRICULAR MÉS DE 60 CRÈDITS
     

La normativa de permanència, en l'article 2.2, tercer apartat, faculta al/la cap d'Estudis per autoritzar als alumnes, de forma excepcional, la matrícula de més de 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits a partir del segon any de matrícula.

Els estudiants que decidiu sol·licitar aquest permís especial heu de ser molt conscients de disposar del temps i capacitat de treball suficients per poder superar tots els crèdits matriculats. Cal tenir present que cada curs del grau està dissenyat amb un màxim 60 crèdits comptant amb tot el treball presencial i autònom que requereix cada assignatura. Augmentar aquesta càrrega comporta molta més dedicació i esforç, i val la pena que us assegureu que els podreu assumir. Tingueu present també, el recàrrec afegit en el preu del crèdit d'una assignatura que es repeteix.

Terminis

Primer semestre 
Sol·licitud: de l'1  al  14  de setembre de 2020 mitjançant la sol·licitud.
Resolució: es comunicarà a partir del dia 21 de setembre per correu electrònic a les persones interessades.

Segon Semestre (només per l'alumnat que no ho hagi sol·licitat al setembre) 
Sol·licitud: del  18  al  22  de gener de 2021. Accés al tràmit
Resolució:  es comunicarà el dia 25 de gener per correu electrònic a les persones interessades.

La sol·licitud caldrà presentar-la al Registre de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.
La matrícula d’aquesta ampliació s’haurà de fer en el període de modificació únicament en les assignatures i grups on trobeu places disponibles

- Període de modificació

Comparteix-ho: