Normativa de Permanència

Primera matrícula

La Normativa de Permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

Temps complet: 60 crèdits

Temps parcial: 30 crèdits

 

A partir de la segona matrícula

Modalitat de Temps Complet: ha de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.
Excepcionalment, el/la cap d'estudis pot autoritzar
excepcionalment una ampliació de matrícula fins a un màxim de 78 crèdits.

Modalitat de Temps Parcial: ha de matricular-se d'entre 18 i 45 crèdits i superar el 50 % dels crèdits de què s'ha matriculat.

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria. 
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

Més informació: Normativa de permanència

Comparteix-ho: