Reconeixement d'estudis

Informació

Reconeixement d’assignatures prèviament cursades en un altre ensenyament universitari. Per sol·licitar el reconeixement de crèdits heu de fer la sol·licitud telemàtica.

Els estudis d'equivalència disponibles d'assignatures i titulacions per al Grau de Ciències del Mar es poden consultar en les següents Taules d'equivalències

Els crèdits reconeguts s’incorporaran a l’expedient per tal que els matriculeu en els períodes ordinaris de matrícula (setembre i febrer).

  • Certificat acadèmic on constin les assignatures superades. En el cas d’estudis cursats a la UB, únicament expedient acadèmic amb nota mitjana ponderada.
  • Programa de les assignatures.
  • Pla d'estudis de l'ensenyament prèviament cursat.

Cal presentar la documentació original a la Secretaria d'estudiants i docència un cop finalitzada la sol·licitud telemàtica.

La taxa d’estudi de documentació té un import de 54,54 euros. Si el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya modifica l’import dels drets d’expedició, s’aplicarà des que entri en vigor.

Comparteix-ho: