Transferència de crèdits

Consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, sempre que no hagin conduït a un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement (punt 3 Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona).

Comparteix-ho: