Viatges sostenibles

La UB, com a institució encarregada de prestar el servei públic d’ensenyament superior, mitjançant la docència, l'estudi i la recerca, té també la responsabilitat de dur a terme la seva tasca de forma sostenible, participant activament i potenciant el desenvolupament social i econòmic, sense contribuir al deteriorament ambiental ni a l’esgotament dels recursos naturals.

Aquesta visió queda recollida a l’article 4.1.e del nostre Estatut, on es proclama i garanteix «l'orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible».

Aportem un recull de consells per tal de mitigar i reduir la nostra empremta ecològica.

L'arribada de l'emergència sanitària ha fet dels programes de videoconferència una eina necessària per a moltes institucions.

La UB disposa de llicències corporatives per a vàries d'aquestes plataformes.

A l'hora de planificar els desplaçament cal tenir en compte:

  • Desplaçament en avió, escollir opcions sense escales i companyies compromeses amb el medi ambient.
  • Per desplaçaments inferiors a 800 km, escollir el transport ferroviari.
  • No utilitzar el vehicle particular a combustió per desplaçament superiors a 200km i amb transport públic accessible.
  • En desplaçaments per ciutat prioritzar l'ús dels transports col·lectius sobre els individuals.

 

En aquest aspecte és molt difícil trobar informació imparcial.

Considerem que una de les organitzacions de més prestigi i imparcialitat es S&P.

Aquí teniu l'enllaç per consultar totes les industries i una foto del ranquing d'aquest 2022 on dues cadenes nacionals estan classificades en 2on i 3ra posició. https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/2022/ranking/