Volum 17

Publicacions del CRBA - Volum 17, 2022

Publicacions del CRBA - Volum 17, 2022

Exemplars tipus d’Heteròpters de la col·lecció Jordi Ribes (Hemiptera, Heteroptera) dipositada al Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Jordi Ribes i Rius (Barcelona, 1930 – 2016) ha estat sens dubte un dels entomòlegs més destacat en l’estudi dels heteròpters de la península Ibèrica. Després de la seva desaparició la col·lecció i la biblioteca d’en Jordi Ribes van ser donades desinteressadament al Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA).

La col·lecció J. Ribes està formada principalment per tàxons paleàrtics, amb una alta representació d’endemismes ibèrics i macaronèsics de moltes famílies. La col·lecció ha estat informatitzada i està formada per un total de 27.851 exemplars que pertanyen a 2.990 espècies i subespècies. Aquests exemplars es poden consultar al Web de Consulta de Col·leccions del CRBA.

En el conjunt de la col·lecció J. Ribes destaquen un total de 197 tàxons amb exemplars tipus. D’aquests, hi ha 44 espècies i 1 subespècie descrites per J. Ribes com a autor o coautor. J. Ribes va descriure un total de 59 tàxons, 51 dels quals actualment són considerats vàlids. El fet que 45 d’aquests 51 tàxons formin part de la col·lecció dipositada al CRBA ha motivat la redacció del present treball, que constitueix un catàleg il·lustrat amb fotografies de les espècies descrites per J. Ribes.

També es presenta la llista dels altres 152 taxons amb exemplars tipus d’espècies no descrites per J. Ribes i que formen part de la col·lecció dipositada al CRBA.