Volum 18

Publicacions del CRBA - Volum 18, 2023

Publicacions del CRBA - Volum 18, 2023

Contribució al catàleg dels àcars Oribàtids (Acari, Oribatida) de Catalunya. Primera aportació.

El present catàleg vol ser una contribució al coneixement dels Àcars Oribàtids (Acari, Oribatida) de Catalunya. Entre citacions bibliogràfiques i pròpies es recullen aportacions de 483 espècies i subespècies, de les quals 130 corresponen a primeres citacions pel territori d’estudi. Per cada espècie s’indica si la referència és bibliogràfica, aportant les dades del lloc i autor de la citació, i/o bé són noves dades, provinents de les observacions de l’autor, on s’assenyala lloc, municipi, comarca, província, data, nombre d’exemplars, quadrícula UTM ( 1 x 1 del quadrant 31T), altitud i alguna nota ecològica.

Com tot catàleg, resta obert a futures aportacions que s’hauran d’anar incorporant periòdicament.