Publicacions del CRBA - Volum 3, 2010

Publicacions del CRBA - Volum 3, 2010

Llista dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Versió 1, juny 2010 

Les citacions d'Heteròpters de Catalunya recopil·lades al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BioCat) varen constituir la base per a preparar un catàleg de les espècies d'aquests insectes presents a la fauna catalana (J. Ribes et al., 2004).

Al llibre d'Actes de la Sessió Conjunta d'Entomologia celebrada el 2007 es va publicar una comunicació on es van afegir les citacions d'espècies noves per a Catalunya i es van introduir els darrers canvis que afecten la taxonomia del grup.

La “Llista dels Heteròpters de Catalunya” incorpora les noves espècies trobades al Principat. En successives versions, que s'aniran publicant al web del CRBA, es pretén mantenir actualitzada la informació taxonòmica referent a aquest grup.