Publicacions del CRBA - Volum 7, 2021

Publicacions del CRBA - Volum 7, 2021

Interacciones mutualistas entre animales y plantas I. Introducción general 

Les interaccions ecològiques són una part essencial de la funcionalitat i la diversitat dels ecosistemes. Des dels bacteris i els fongs dels sòls fins als grans mamífers de les sabanes africanes, els organismes de diferents espècies interaccionen entre ells de formes molt variades i amb resultats molt diversos. Així, doncs, sovint es formen complexes xarxes d’interrelacions en les quals el tot és molt més que la simple suma de les parts.

En aquest primer capítol introductori s’analitzen diferents tipus d'interaccions ecològiques que es produeixen entre organismes arreu del món, fent especial èmfasi en el paper de les interaccions mutualistes entre animals i plantes, com ara la pol·linització de les flors per insectes o la dispersió de llavors per vertebrats.