Publicacions del CRBA - Volum 11, 2021

Publicacions del CRBA - Volum 11, 2021

Interacciones mutualistas entre animales y plantas V. Formaciones vegetales abiertas

Els biomes constituïts majoritàriament per formacions vegetals de tipus obert han sofert transformacions profundes al llarg de la història de l’ocupació humana de la Terra. L’ús repetit del foc com a element modulador del paisatge i la ramaderia intensiva han simplificat el seus ecosistemes fins al punt de posar en risc nombroses espècies de plantes i animals.

Malgrat això, la gran resiliència dels ecosistemes que els componen ha permès el manteniment de gran part de les interaccions mutualistes entre animals i plantes. En aquest capítol es posa de manifest l’important paper de determinats grups de vertebrats en la dispersió de llavors en aquests espais.