Publicacions del CRBA - Volum 4, 2011

Publicacions del CRBA - Volum 4, 2011

Clave de Familias de Heterópteros de la Península Ibérica (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Versión 1, Febrero 2011

La clau de les famílies dels heteròpters de la península Ibèrica segueix l’ordenació taxonòmica de Goula et al. (2010) i s’ha elaborat a partir d’una clau inèdita de Jordi Ribes amb aportacions de les claus proposades per autors diversos.

Aquesta clau ofereix les novetats següents: (I) s’inclouen totes les famílies de la fauna ibèrica citades fins ara; (II) s’exclouen caràcters d’observació i/o interpretació difícils; (III) s’incorpora una llista de comentaris i observacions a determinades alternatives que inclouen excepcions importants; i (IV) s’introdueix la fotografia digital amb l’objectiu d’aproximar la interpretació a la realitat i facilitar l’observació dels caràcters.