Volum 6

Publicacions del CRBA - Volum 6, 2020

Publicacions del CRBA - Volum 6, 2020

Llista dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Versió 2, juliol 2020

Han passat deu anys des de la primera versió de la Llista dels Heteròpters de Catalunya (Goula et al., 2010b) i tant els canvis taxonòmics generals dins del subordre Heteroptera (Schuh & Weirauch, 2020) com les sinonímies i les incorporacions que s’han anat produint en aquesta dècada feien indefugible revisar i esmenar el document anterior. 

El resultat és que la llista s’ha engruixit amb 9 gèneres i 21 espècies. També hi ha moltes famílies noves, la majoria de les quals provenen de la reestructuració dels Lygaeoidea (Henry, 1997) i que constaven com a subfamílies en el document del 2010. Només els Aphelocheiridae constitueixen una veritable nova aportació al coneixement dels heteròpters de Catalunya. Es fa palesa, així mateix, l’arribada d’unes quantes espècies exòtiques més, algunes invasores i d’altres no, les quals considerem ja establertes a la nostra fauna. A dia d'avui, la fauna d'heteròpters de Catalunya consta de 416 gèneres i 1.073 espècies.