Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Dipòsit digital

El Dipòsit Digital (DD) de la UB recull les publicacions digitals en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

La Facultat de Dret ha decidit publicar en aquest repositori, prèvia autorització dels autors i dels tutors, els Treball de fi de Grau (TFG) més rellevants. I això tant com a premi i estímul per als seus autors com també per difondre entre la comunitat acadèmica, universitària, científica i a la societat en general els resultats del treball i contribuir així a la millora i la difusió del coneixement.

Són publicats els TFG que obtenen una qualificació igual o superior a 9 i que a més a més la comissió o tribunal avaluador proposa per ser publicats. La publicació al DD ha de comptar amb l’autorització de l’autor del treball i del seu tutor.

Per publicar el TFG al DD, l’estudiant ha d’omplir el formulari de cessió de drets, signar-lo i remetre’l (original paper o escanejat) al cap d’estudis, el qual també ha d’omplir un formulari autoritzant la publicació. Accés als formularis:

Formulari de cessió de drets TFG

Formulari d' autorització del Cap d’estudis

Cerqueu documents al dipòsit digital

Normativa de TFG de la Facultat de Dret sobre publicació a DD (art. 8.5 del text refós CAC 20 de maig de 2014)

Comparteix-ho: