Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

Pràctiques

PRESENTACIÓ

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

El Pla d'estudis de Gestió i Administració Pública inclou una assignatura obligatòria de pràctiques (pràctiques curriculars) de 12 crèdits (300 hores). Les pràctiques estaran tutoritzades i avaluades per a l'obtenció de la corresponent qualificació en l'expedient acadèmic de l'estudiant

L'estudiant pot, a més de realitzar les pràctiques curriculars vinculades a l'assignatura Pràctiques externes, realitzar pràctiques extracurriculars fins a un màxim de 750 hores, prorrogables a 900.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.

El coordinador del programa de pràctiques del grau de Gestió i Administració Pública és el professor Jordi Andreu Daufí.

REQUISITS

Per poder sol·licitar plaça de pràctiques, cal estar matriculat de l'assignatura PRÀCTIQUES EXTERNES en el quadrimestre corresponent del curs acadèmic en el qual es volen fer les pràctiques i disposar de l'assegurança corresponent.

Per tal que no quedin places vacants, si a l'alumne se li adjudica una plaça, no hi podrà renunciar llevat causa de força major.

 

CALENDARI CURS 2019-20

2n QUADRIMESTRE

  • 21.01.2020: Sessió informativa a les 16.00 h a l’Aula Font i Rius
  • Del 21.01.2020 al 31.01.2020: Període per sol·licitar plaça a través del GIPE
  • 03.02.2020: Publicació de l’adjudicació de places
  • 05.02.2020: Data per poder iniciar les Pràctiques (en funció de la disponibilitat de l’entitat col·laboradora)

 

Enllaços:

Formalització de la relació entre la Facultat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant en pràctiques

La realització de pràctiques en una entitat col·laborador exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat i d’un projecte formatiu  que inclogui la descripció de les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. 


Desenvolupament i avaluació de les pràctiques

S'assignarà a l’estudiant un tutor acadèmic i un tutor de l’entitat que avaluaran el resultat de la seva estada.
En finalitzar l’estada en pràctiques, l’estudiant haurà de presentar una memòria que juntament amb l’informe del tutor de l’entitat, determinarà la qualificació de les pràctiques que s’incorporarà al seu expedient acadèmic.


Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l’assegurança voluntària.

 

Comparteix-ho: