Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història Política i Social Contemporània 1 FB 6
Introducció a la Criminologia 1 FB 6
Introducció a la Sociologia 1 FB 6
Introducció al Dret Públic 1 FB 6
Tècniques de Treball i Comunicació 1 FB 6
Anglès Criminològic 2 FB 6
Drets Constitucionals i Drets Fonamentals 2 FB 6
Estadística i Anàlisi de Dades 2 FB 6
Introducció a la Psicologia 2 FB 6
Introducció al Sistema Polític 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Fonaments de Dret Penal i Teoria del Delicte 1 OB 9
Medicina Legal i Ciències Forenses 1 OB 6
Metodologia Científica 1 OB 6
Teories Criminològiques I 1 OB 6
Psicologia Criminal 2 OB 6
Sociologia del Dret 2 OB 6
Teories Criminològiques II 2 OB 6
Tipologies Penals 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 3
Assignatures Optatives 2 OT 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Delinqüència i Control Social 1 OB 6
Delinqüència Juvenil 1 OB 6
Formes de Criminalitat 1 OB 6
Tècniques d'Investigació en Criminologia I 1 OB 6
Enjudiciament Criminal 2 OB 9
Política Criminal 2 OB 6
Polítiques de Seguretat i Prevenció 2 OB 6
Tècniques d'Investigació en Criminologia II 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 3
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Avaluació de Programes i Polítiques Públics 1 OB 6
Delinqüència Sexual i de Gènere 1 OB 6
Predicció, Prevenció i Tractament de la Delinqüència 1 OB 6
Penologia i Dret Penitenciari 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Victimologia 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 12

Itineraris i mencions

Menció en Seguretat i Prevenció
Menció en Criminologia Forense i Execució Penal
Comparteix-ho: