Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Administració i Direcció d'Empreses