Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Gestió i Administració Pública