Activitat de recerca

Aquest apartat del web presenta les principals xifres de recerca de la Facultat d’Economia i Empresa a partir de consultes automàtiques al sistema GREC. El GREC és el CRIS (current research system information) de la Universitat de Barcelona, on els investigadors, els grups de recerca i els gestors de la recerca introdueixen regularment informació sobre les seves activitats. Un cop validades, aquestes dades són accessibles per a la consulta.

Podeu trobar informació detallada sobre les publicacions i els projectes de recerca dels investigadors adscrits a la nostra Facultat a aquest enllaç.

Comparteix-ho: