Innovació i transferència

Els investigadors/es de la Facultat d’Economia i Empresa tenen un clar compromís amb la Recerca i la Innovació Responsable (RRI). Des d’aquesta perspectiva, tots els actors socials (investigadors, innovadors, sector empresarial i industrial, responsables de polítiques, organitzacions no governamentals, entitats de la societat civil, ciutadans, etc.) han de treballar conjuntament durant tot el procés de recerca i innovació amb l’objectiu d’alinear tant els processos com els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Un dels mitjans a través dels quals s’intenta aconseguir aquesta major interrelació entre investigadors i societat és a través de la realització de projectes de transferència de coneixement cap empreses i administracions públiques. En concret, les accions realitzades des de la Facultat pretenen aconseguir noves formes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat a través de projectes de recerca per contracte, projectes de recerca col·laboratius i serveis de consultoria i assessorament. Aquestes col·laboracions també es poden dur a terme dins del marc del programa dels Doctorats Industrials. Aquestes actuacions es realitzen de manera coordinada amb altres entitats del Grup UB com ara la Fundació Bosch i Gimpera.

Un altre pilar important de la RRI és l’accés obert. En aquest sentit, des de la Facultat hi ha un clar compromís amb la Recerca Oberta com a medi per a aconseguir incrementar l’accés als resultats científics i millorar l’educació científica de la ciutadania.
Comparteix-ho: