Recerca

Recerca SUBHOME

La Universitat de Barcelona se situa sistemàticament entre les millors vint-i-cinc universitats de més de quatre cents anys i és l’única universitat espanyola entre les dues-centes millors universitats del món, segons els rànquings internacionals més destacats. La UB participa en diverses xarxes universitàries internacionals, incloent-hi el Grup Coïmbra i la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), en què la UB sobresurt com l'única institució espanyola.

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona també ocupa posicions destacades als principals rànquings nacionals i internacionals en els àmbits d’economia, empresa i sociologia. Disposa de més de cent cinquanta investigadors que fan una recerca de qualitat reconeguda internacionalment, que es tradueix en la publicació d’uns dos-cents articles en revistes JCR per any. Aquests investigadors formen part d’instituts i observatoris que integren bona part dels grups de recerca de la Facultat. A més, la Facultat té diverses càtedres, gestionades en col·laboració amb altres institucions i organismes, a través de les quals s’aprofundeix l'estudi i la recerca d'una matèria concreta dels diferents àmbits del coneixement.

UB School of Economics, UB Business School i UB School of Sociology són tres plataformes que centralitzen i coordinen la recerca en economia, empresa i sociologia, respectivament, així com els ensenyaments de postgrau de la Facultat (màsters de recerca i doctorats) en aquests tres àmbits.

 

Els investigadors de la Facultat d’Economia i Empresa també tenen un clar compromís amb la Recerca i la Innovació Responsable (RRI). Un dels mitjans a través dels quals s’intenta aconseguir més interrelació entre investigadors i societat és la realització de projectes de transferència de coneixement cap a empreses i administracions públiques. Aquestes actuacions es duen a terme de manera coordinada amb altres entitats del Grup UB, com ara la Fundació Bosch i Gimpera, i també en el marc del Pla de doctorats industrials. Des de la Facultat també hi ha un clar compromís amb la recerca oberta com a mitjà per incrementar l’accés als resultats científics i millorar l’educació científica de la ciutadania.

La Comissió de Recerca de la Facultat és l’òrgan encarregat, entre altres funcions, d’organitzar el suport a la recerca, de proposar les línies prioritàries de recerca de la Facultat, i de gestionar les infraestructures de recerca del centre (d’acord amb l’art. 33.3 del Reglament de la Facultat). Aquestes infraestructures inclouen els Espais de Recerca de la Facultat (ERE), destinats a donar suport, aglutinar i fomentar l’activitat dels grups de recerca més competitius del centre.

L’Oficina de Recerca de la Facultat ofereix informació general i s’encarrega de la gestió econòmica i administrativa dels projectes dels investigadors de la Facultat, i dona suport administratiu a la Comissió de Recerca de la Facultat.

Novetats

Comparteix-ho: