Business School

UB Business School

La Universitat de Barcelona Business School és el centre per a la recerca i l’ensenyament de postgrau en empresa a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Creada el 2014, recull la llarga tradició en formació de qualitat i en activitats de recerca d’excel·lència a nivell internacional en l’àmbit del Departament d’Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa. Compta amb més de 130 estudiants i 100 professionals i investigadors que participen en diversos programes orientats a la recerca i a les sortides professionals.

El Graduate Programme en Business de la Universitat de Barcelona s’adreça als estudiants que tinguin la intenció de seguir una carrera de recerca en l’àmbit internacional. El programa consta d’un títol de màster d’un any (màster de Recerca en Empresa) i tres anys de Programa de Doctorat en Empresa. Aquestes dues etapes es poden cursar per separat en cas que l’estudiant compleixi les condicions requerides. A més a més del Graduate Programme, s’ofereix el Màster en Empresa Internacional (MIB), l’Executive MBA (EMBA) i una escola d’estiu així com diferents cursos de postgrau que permeten als participants d’especialitzar-se en estudis concrets amb reconeguts professionals i investigadors dins aquestes àrees.

Pel que fa a la recerca, els investigador/es desenvolupen la seva recerca dins el marc de les següents cinc àrees prioritàries: Estratègia i Emprenedoria, Tecnologia i Direcció d’Operacions, Comptabilitat, Finances, Màrqueting i Direcció General.

Estratègia i emprenedoria

Orientada a l’estudi de la competitivitat en l’empresa, aquesta àrea segueix una recerca multidisciplinària utilitzant múltiples metodologies —tant quantitatives com qualitatives— per estudiar com les organitzacions poden crear i mantenir un avantatge competitiu superior per aconseguir l’èxit a llarg termini.

Els investigadors/es d’aquesta àrea duen a terme recerca d’avantguarda en una àmplia gamma de temes, com ara negocis internacionals (multinacionals, filials, xarxes internacionals, factors de localització, formes d’ingrés, gestió intercultural, etc.), emprenedoria (capital intel·lectual, nou èxit en empresa, iniciativa empresarial de les dones, etc.), història de l’empresa (negocis en una perspectiva a llarg termini, interrelació de les condicions institucionals, tecnologia, factors de producció, condicions de demanda, gènere i cultura) i estratègia (estratègia corporativa de presa de decisions, anàlisi d’entorn empresarial, aliances estratègiques, fusions i adquisicions, etc.).

Tecnologia i gestió d’operacions

En l’àrea de tecnologia i gestió d’operacions, l’atenció se centra en la gestió de sistemes, processos i xarxes, utilitzant models i innovació per millorar la competitivitat. Les àrees de recerca de la Facultat inclouen, entre d’altres, direcció d’operacions i estratègia, gestió de la logística i de la cadena de subministrament, gestió de la qualitat, innovació tecnològica, innovació oberta, desenvolupament de productes i mesurament de l’eficiència de la innovació.

Comptabilitat

L’àrea de comptabilitat tracta del mesurament, el processament i la comunicació de la informació financera de les entitats econòmiques, així com dels efectes i l’ús d’aquesta informació per part de diferents agents i usuaris. La recerca s’ocupa d’una àmplia gamma de temes de la comptabilitat financera, la comptabilitat de gestió i l’auditoria.

Concretament, la comptabilitat agrícola, la predicció de fallades, el comportament dels costos, la comptabilitat social i ambiental, i la gestió dels ingressos, són alguns dels temes principals.

Finances

Els economistes financers estudien la valoració justa dels actius (accions, bons, derivats), els mercats en què es comercialitzen, i l’ús que en fan les persones, les corporacions i la societat en general. A la UB Business School, els investigadors en aquesta àrea estudien un ampli ventall de temes financers, per entendre millor els mètodes utilitzats en l’elaboració de models teòrics i proves empíriques.

Màrqueting

Aquesta àrea utilitza una varietat de disciplines fonamentals per investigar sobre problemes de gestió importants, consultes sobre la conducta del consumidor, comportament de les empreses i desenvolupament de mètodes per millorar la distribució dels recursos de màrqueting. L’àrea de màrqueting té un gran abast, des de marques a serveis de màrqueting, incloent-hi valor de marca, estratègia competitiva i comportament del consumidor, en línia o no, i l’ús dels últims models de màrqueting i mètodes disponibles per recopilar dades i treure’n conclusions.

Direcció General

Les organitzacions estan creades i dissenyades per complir objectius humans. La direcció general intenta comprendre com podem fer-ho millor, fet que implica entendre millor el comportament humà i el rendiment en les organitzacions. Aquesta àrea abasta l’estudi dels recursos humans, l’aprenentatge organitzacional, la gestió del coneixement i l’empresa familiar, entre altres temes.
Comparteix-ho: