Infraestructures de recerca

Infraestructures de recerca

La Facultat d’Economia i Empresa posa a disposició del personal investigador una sèrie de recursos per afavorir la recerca i la innovació en els camps de l’economia, l’empresa, l’estadística i la sociologia.  

Les diferents infraestructures de recerca proporcionen als usuaris un entorn adequat per dur a terme diferents projectes de recerca, seguint les metodologies més modernes i innovadores. 

  • Laboratori de Ciències Experimentals del Comportament / Behavioral Experimental Laboratoy (BE Lab) 

 

El laboratori representa una infraestructura fonamental per dur a terme experiments socials de fins a 24 participants simultanis. La sala on se situa el laboratori està equipada amb pantalles separadores i amb el programari adequat per executar experiments socials, específicament amb els programes z-Tree i Stata 17, entre d’altres. 

  • Servidor de càlcul intensiu 

 

La Facultat d’Economia i Empresa de la UB disposa d’un servidor de càlcul intensiu, especialment destinat a tasques de recerca que requereixin una potència de càlcul elevada, difícilment executables amb ordinadors de sobretaula o portàtils. El servidor inclou un ampli conjunt de programes destinats a la recerca; entre d’altres, Stata/MP 17 (32 cores), R 4.2.1, MATLAB 2022a, QGIS 3.22.7, Python 3.10, Mathematica, Julia LTS 1.6.6, GFortran, etc. 

A la Facultat, també s’han instal·lat pantalles tàctils de 86” a diverses sales destinades a seminaris, workshops i altres activitats de recerca: 

  • Edifici 690: aules 1001, 1012, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036, 1037, 1038, 1101, 1102, 1104, 1106, 1107, Sala de Recepcions, Sala de Graus i Sala de Juntes. 
  • Edifici 696: aules 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 (amb dues pantalles), 2020, 2302, 2303, i aules d’informàtica 2004 i 2005. 

 

A l’aula 1037, la Sala de Recepcions i la Sala de Graus, també s’hi ha incorporat una barra de so que fa d’altaveu i micròfon a la vegada, amb la qual cosa identifica el so de l’aula i no cal utilitzar micròfons individuals. 

Addicionalment, el personal investigador així com l’alumnat de la Universitat de Barcelona tenen accés gratuït a les llicències de diferents programes especialment útils per a tasques de recerca, com ara ArcGIS, MS Office, Mathematica, MATLAB, etc.

Comparteix-ho: