Informació general

Accés i matrícula

  • Preus estudis de Doctorat EEES curs 2019-2020

Admissió Pla de Recerca durant el primer any de matrícula:

Depòsit de tesi doctoral (Pla de recerca):

 

La documentació especificada anteriorment informada favorablement per la Comissió Acadèmica es presentarà a l’Oficina de Màster i Doctorat per iniciar el procés de dipòsit.

Transcorreguts 7 dies hàbils serà la Comissió de Doctorat de la Facultat qui aprovarà la defensa de la tesi.

  • Consultar les dates d’admissió a la pàgina web de cada programa.
     
  • Data de matrícula de curs acadèmic 2019-2020
  • Primer període: del 2 de setembre fins 31 d’octubre de 2019. (Alumnes de nou accés i alumnes que continuen els estudis).
     
  • Segon període:  del 14 de febrer fins 13 de març de 2020. (Només alumnes de nou accés).

Comparteix-ho: