Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Empresa Internacional

Pla d'acció tutorial

El PAT és un servei d’atenció, orientació i assessorament als estudiants universitaris, que s’organitza i dissenya en funció del perfil que presenta el col·lectiu, i d’acord amb el suport específic que requereix davant els estudis que han escollit cursar. I això es concreta en un conjunt d’accions on pren màxima importància la figura del PROFESSORAT TUTOR.

Accediu al PAT dins la secció de Representació dels estudiants de la Facultat.

Comparteix-ho: