Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Empresa Internacional

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Anàlisi de Dades FB 2n semestre 6
Anglès per als Negocis I FB 1r semestre 6
Comptabilitat de Gestió OB 1r semestre 6
Comptabilitat Financera Internacional OB 1r semestre 6
Control de Gestió OT 2n semestre 6
Creativitat, Innovació i Emprenedoria OT 2n semestre 3
Cultura i Negocis a Europa i a altres Països Occidentals OT 2n semestre 6
Cultura i Negocis a l'Amèrica Llatina i el Carib OT 2n semestre 6
Cultura i Negocis a l'Àsia OT 1r semestre 6
Direcció Comercial Internacional OB 2n semestre 6
Direcció d'Empreses Internacionals OB 2n semestre 6
Direcció d'Operacions Internacionals OB 1r semestre 6
Distribució Comercial OT 1r semestre 6
Dret de l'Empresa FB 1r semestre 6
Dret dels Negocis Internacionals OB 1r semestre 6
Econometria OB 2n semestre 6
Economia de l'Empresa FB 1r semestre 6
Economia Internacional OB 2n semestre 6
Entorn Econòmic Europeu i Internacional OB 1r semestre 6
Estadística OB 2n semestre 6
Estratègia Internacional OB 2n semestre 6
Finances I OB 2n semestre 6
Finances II OB 2n semestre 6
Fiscalitat Internacional OB 1r semestre 6
Gestió de la Qualitat OT 1r semestre 6
Gestió Intercultural OT 1r semestre 6
Història de l'Empresa Internacional FB 2n semestre 6
Instruments i Mercats Financers OT 1r semestre
2n semestre
6
Integració Europea OT 1r semestre
2n semestre
6
Introducció a la Comptabilitat Financera FB 2n semestre 6
Investigació de Mercats I OT 1r semestre 6
Macroeconomia FB 2n semestre 6
Màrqueting Internacional OB 1r semestre 6
Matemàtica Financera OB 1r semestre 6
Matemàtiques FB 1r semestre 6
Microeconomia FB 1r semestre 6
Objectius i Instruments de Política Econòmica OT 2n semestre 6
Organització, Innovació i Tecnologia OT 2n semestre 6
Pràctiques I OT 1r semestre
2n semestre
6
Pràctiques II OT 1r semestre
2n semestre
6
Pràctiques III OT 1r semestre
2n semestre
6
Pràctiques IV OT 1r semestre
2n semestre
6
Presa de Decisions OT 1r semestre
2n semestre
6
Recursos Humans OB 2n semestre 6
Segona Llengua per als Negocis I (Alemany) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis I (Francès) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis I (Italià) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis I (Rus) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis I (Xinès) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis II ( Francès) OB 2n semestre 6
Segona Llengua per als Negocis II (Alemany) OB 2n semestre 6
Segona Llengua per als Negocis II (Italià) OB 2n semestre 6
Segona Llengua per als Negocis II (Xinès) OB 2n semestre 6
Segona Llengua per als Negocis III (Alemany) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis III (Francès) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis III (Italià) OB 1r semestre 6
Segona Llengua per als Negocis III (Xinès) OB 1r semestre 6
Sostenibilitat Global OT 1r semestre 6
Tècniques de Comunicació Intercultural FB 2n semestre 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa OT 1r semestre
2n semestre
6
Tercera Llengua per als Negocis I (Alemany) OT 1r semestre 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Francès) OT 1r semestre 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Italià) OT 1r semestre 6
Tercera Llengua per als Negocis I (Xinès) OT 1r semestre 6
Tercera Llengua per als Negocis II (Alemany) OT 2n semestre 6
Tercera Llengua per als Negocis II (Francès) OT 2n semestre 6
Tercera Llengua per als Negocis II (Italià) OT 2n semestre 6
tercera Llengua per als Negocis II (Xinès) OT 2n semestre 6
Treball de Fi de Grau TR 1r semestre
2n semestre
12
Comparteix-ho: