Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Empresa Internacional

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat pla d'estudis 2013

Assignatura ECTS
Cultura i Negocis a Amèrica Llatina i el Carib / Culture and Business in Latin America and the Caribbean 6
Cultura i Negocis a Àsia / Culture and Business in Asia 6
Cultura i Negocis a Europa i Altres Països Occidentals / Culture and Business in Europe and Other Westerrn Countries 6
Gestió Intercultural / Cross-cultural Management 6
Pràctiques I / Placements I 6
Pràctiques II / Placements II 6
Pràctiques III / Placements III 6
Pràctiques IV / Placements IV 6
Tercer Idioma per als Negocis I / Third Language for Business I (Alemany, Francès, Italià, Xinès o Rus) 6
Tercer Idioma per als Negocis II / Third Language for Business II (Alemany, Francès, Italià, Xinès o Rus) 6
Control de Gestió (vinculada a ADE) 6
Gestió de la Qualitat (Vinculada a ADE) 6
Integració Europea (Vinculada a ADE) 6
Organització, Innovació i Tecnologia (Vinculada a ADE) 6
Presa de Decisions (Vinculada a ADE) 6
Tècniques de Comerç Exterior (Vinculada a ADE) 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa (Vinculada a ADE) 6
   
NOTA: no es podran cursar més de 30 ECTS en assignatures vinculades a l'ensenyament d'ADE  

Optativitat pla d'estudis 2018

Assignatura ECTS
Control de Gestió (vinculada a ADE) 6
Cultura i Negocis a Amèrica Llatina i el Carib / Culture and Business in Latin America and the Caribbean 6
Cultura i Negocis a Àsia / Culture and Business in Asia 6
Cultura i Negocis a Europa i Altres Països Occidentals / Culture and Business in Europe and Other Westerrn Countries 6
Gestió de la Qualitat (Vinculada a ADE) 6
Gestió Intercultural / Cross-cultural Management 6
Integració Europea (Vinculada a ADE) 6
Organització, Innovació i Tecnologia (Vinculada a ADE) 6
Pràctiques I / Placements I 6
Pràctiques II / Placements II 6
Pràctiques III / Placements III 6
Pràctiques IV / Placements IV 6
Presa de Decisions (Vinculada a ADE) 6
Sostenibilitat Global / Global Sostenibility 6
Tècniques de Comerç Exterior (Vinculada a ADE) 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa (Vinculada a ADE) 6
Tercer Idioma per als Negocis I / Third Language for Business I(Alemany, Francès, Italià, Xinès o Rus) (*) 6
Tercer Idioma per als Negocis II / Third Language for Business II(Alemany, Francès, Italià, Xinès o Rus) (*)

6

   
NOTA: no es podran cursar més de 30 ECTS en assignatures vinculades a l'ensenyament d'ADE  
(*) A 4t curs, l'estudiant ha de cursar com a màxim 12 crèdits de l'assignatura tercer idioma  
Comparteix-ho: