Activitats formatives

Els  programes  de  doctorat  inclouen  aspectes  organitzats  de  formació  investigadora  que  no  requereixen  l’estructuració  en  crèdits  ECTS,  comprenen  tant  formació  transversal  com  específica  de  l’àmbit  de  cada  programa  i  s’anomenen  activitats  formatives.

La Facultat d’Educació organitza cada curs acadèmic dues Jornades de Doctorat amb l’objectiu de facilitar als investigadors i investigadores en formació la realització de les seves tesis, així com la seva actualització en diferents aspectes científics i metodològics.

 

 

Comparteix-ho: