Matrícula

ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ESTUDIS. Curs 2023-2024

L’automatrícula de doctorat va adreçada als doctorands que continueu els estudis en el mateix programa de doctorat. 

Requisits

  1.  Tenir el Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2022-2023).
  2. Disposar de l'Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2022-2023.

 

Termini:  del 6 de setembre al 31 d'octubre de 2023.

 

IMPORTANT

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Procediment de matrícula

ESTUDIANTS NOU ACCÉS. Curs 2023-2024

Comparteix-ho: