Accés i admissió

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal posseir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris. Per conèixer altres supòsits d’accés, podeu consultar l’article 20 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB.

L’admissió en el programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica. Per la qual cosa, perquè el candidat pugui ser admès al programa ha de complir els requisits d’accés i els requisits i criteris addicionals que estableix la Comissió Acadèmica per seleccionar als candidats al programa.

Per tal de sol·licitar l’accés i l’admissió al programa de doctorat cal fer la preinscripció i lliurar la documentació requerida en els períodes establerts.

Comparteix-ho: