Admissió

Perfil d’ingrés recomanat

El perfil recomanat d’ingrés al Programa de Doctorat d’Activitat Física, Educació Física i Esport es correspon amb estudiants que han cursat un grau o llicenciatura en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport  o en algun altre àmbit que vinculi l’educació amb l’activitat física i l’esport. Resulta especialment recomanable haver cursat un Màster que proporcioni una formació per afrontar tasques d’investigació en l’àmbit de l’activitat física, l’educació física i l’esport.

Criteris d'admissió

Valoració de l’expedient acadèmic de Grau i Màster universitari de l’estudiant mitjançant la nota mitja ponderada de la titulació que dóna accés al programa de doctorat  (de 0 a 2 punts)

Valoració del currículum científic en l´àmbit  d’alguna de les línies d’investigació del doctorat. Es computaran publicacions, presentacions a congressos, assistència a cursos i seminaris (de 0 a 2 punts)

Valoració de l’adequació de la seva  formació acadèmica

  1. Seran mèrits el haver cursat un dels Màsters de la UB següents: Activitat  Física i Salut, Activitat Motriu i Educació, Activitat Física i Educació; Rendiment Esportiu  : Tecnificació i Alt Rendiment (2 punts)
  2. Màsters afins adequats a les línies d’investigació del programa de doctorat (1 punt)

Valoració de la seva trajectòria acadèmico-professional i de recerca (recollida a mitjançant el seu currículum vitae)

  1. Valoració de la trajectòria acadèmica i professional (assistència i participació en congressos, publicacions, col·laboracions en projectes de recerca, etc.) (de 0 a 1 punt)
  2. Carta de intencions, proposta d’investigació i cartes de recomanació (de 0 a 1 punt)
  3. Existència de una beca de doctorat prèvia. Es consideraran com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé beques  competitives d’altres països (de 0 a 2 punts)

Per solucionar alguna incidència en el procés d’admissió, la Comissió Acadèmica pot dur a terme una entrevista personal (fins a 2 punts)

Comparteix-ho: