Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Infantil

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

RECONEIXEMENTS SEGONS PROCEDENCIA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de primer curs:

361125 Infància, salut i educació de 6 crèdits

Obligatòria de segon curs:
361144 Pràcticum I de 18 crèdits

Optatives:
399003 Reconeixement acadèmic de 6 crèdits

 

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Infantil

Taula de Reconeixement aprovada en Sessió de Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Infantil de 3 de juny de 2020

 

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Infantil

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Infantil

Comparteix-ho: