Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial. En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Pots sol·licitar-lo si has cursat:

Ensenyaments universitaris espanyols o estrangers (convalidació)
Ensenyaments universitaris propis espanyols
Graduat en ensenyaments artístics - Tècnic d'arts plàstiques i disseny - Tècnic superior de formació professional - Tècnic superior esportiu
Si tens experiència laboral i professional

Taules de reconeixement entre graus de la facultat

Reconeixement al grau d'Educació Infantil

Reconeixement al grau d'Educació Primària

Consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, sempre que no hagin conduït a un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement (punt 3 de les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona).

Procediment per al reconeixement de crèdits

Cal formalitzar la sol·licitud del tràmit accedint a la següent aplicació 
https://www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php

La documentació es pots aportar des de l'aplicació, en cas de tenir problemes contactar amb la secretaria graus.educacio@ub.edu per saber com presentar-la

S'ha de fer el pagament al final de la sol·licitud perquè sigui vàlida.

Podeu consultar la documentació necessària als Criteris complementaris a les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona.

Els crèdits reconeguts s’incorporaran a l’expedient per tal que en formalitzeu la matrícula en els períodes ordinaris de matriculació (setembre i febrer).

Comparteix-ho: